apsi

apsi
abbr.
amperes per square inch

Dictionary of English abbreviation. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Apsi — País  Chile Idioma Español Categoría Política …   Wikipedia Español

  • APSI — Adolescentes psiquiátricos (Unidad de) Atresia pulmonar con septo íntegro …   Diccionario de siglas médicas y otras abreviaturas

  • apsi — «s (G). A juncture …   Dictionary of word roots and combining forms

  • apšikti — apšìkti, àpšika, o vlg. 1. tr. K, Š, Rtr, KŽ apteršti, apibjauroti išmatomis: Tie karveliai apìšikė visur, reikia vytie Adm. | Pleštekės baltos àpšika kopūstus kirminais Mžk. ^ Kaip àpšiktą šakalį muni mėtlio[ja] iš vietos į vietą Slnt. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšildyti — apšìldyti tr. K, Š, Rtr, NdŽ 1. N, M, L, LL117 caus. 1 apšilti; kūrenant ar kaitinant padaryti šiltą, šiltesnį: Tą pečių iškūrens, nu ir apšìldys, ir minsma par naktį [linus] Lk. Grinčia (grinčią) reikėjo apšìldyti KŽ. Vandenio prikaiti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšidyti — ×apšìdyti tr. 1. apjuokti: Būdavo, vakaruškose mergos jį visad apšìdija i nė viena neina šokt Sdb. 2. JI88, Rk, Trgn, Ktk, Plš žr. apšidinti: Boba ir velnią apšìdijo Krd. Apšìdyt nemožna, supranta jau viską mergiotė, nebemaža Aln. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsik — apsìk interj. 1. Al, Btg škač, škėč, škic (katę varant): Apsìk puodus nelaižius! Rod. Apsìk iš lovos! Krok. 2. Vlk čiaudėjimo garsas: Tik jaunoji apsik, ir sučiaudėjo SI213 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšikti — apši̇̀kti vksm. Balañdžiai apši̇̀ko palángę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšildymas — apši̇̀ldymas dkt. Apši̇̀ldymo sistèmos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšildyti — apši̇̀ldyti vksm. Sistèmos vei̇̃kia automãtiškai ir visùs nãmo butùs apši̇̀ldo vienódai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”