APME

APME
abbr.
Alpha PolyMorphic Engine

Dictionary of English abbreviation. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • APME — Applications Programming Models And Environments (Computing » Software) *** Association Of Practice Management Educators (Community » Non Profit Organizations) ** Attitude Pointing Mechanism Electronics (Governmental » NASA) …   Abbreviations dictionary

  • APME — abbr. Association of Plastics Manufacturers in Europe …   Dictionary of abbreviations

  • apmėtyti — tr. 1. R160, K, Š iter. apmesti 1: Arklys nei obuoliais apmėtytas N. Nei kvietkoms apmėtytas N. 2. apsvaidyti, turint tikslą suduoti, užgauti: Apmėtė akmenim iš pykčio Ds. Kaip pagaliais apmėtė, išlojojo visokiais žodžiais Skdt. 3. apsodinti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmesti — apmèsti, àpmeta, àpmetė 1. tr. metant apdėti, apkrauti iš viršaus: Vaikiai su mergoms bevaliūkaudami àpmetė daržingalė[je] su šienu šlajikes Šv. Apmetė duobę šakom Gs. Buvau su žemėms àpmestas (apverstas) Grg. | prk.: Dvariškiai beveizdint… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmerdėti — intr. 1. M.Valanč apalpti: Iš silpnumo ligonis apmerdėjo šįryt J. Geivėte atsigeivėjo apmerdėjusi boba JI423. Apmerdmi N. 2. netekti gyvybės ženklų, apmirti, sustingti: Į apmerdėjusią sprogymę glaudyti (skiepijant medelius) S.Dauk. merdėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmėčioti — tr. 1. mėčiojant pridengti, apmėtyti: Apmėčiok daigus žabais, kad vištos nelįstų Rm. 2. audinio, drabužio pakraščius apsiūti, kad nebrigztų: Iš pradžių gizelis tik apmėčioti ir ardyti tegauna Brs. 3. refl. tr. atidavinėti: Apsimėčiojau skolas –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmėtymas — dkt. Apmėtymas akmenimi̇̀s, granãtomis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmėtyti — vksm. Apmėtyti pri̇ešo pozi̇̀cijas bòmbomis, sviediniai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmėžti — vksm. Laũką, dir̃vą, dar̃žą apmė̃š rytój …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmernėti — intr. truputį sudrėgti (apie sniegą): Kad sausas sniegas apmernėtum truputį, būtum gerai važiuoti J. mernėti; apmernėti; atmernėti; sumernėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”