dild

dild
abbr.
diluted

Dictionary of English abbreviation. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dild — interj. tir (kartojant nusakomas drebėjimas): Tiktau dreba rankos dild dild Dsn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dild — sb., en, dild, ene, i sms. dild , fx dildcreme, dildsnaps …   Dansk ordbog

  • dildən-dilə — z. Ağızdan ağıza, ağızlardan, camaatın ağzından, başqalarından. Hicran, əgərçi görməmişəm mübtəlaların; Dildən dilə eşitmiş idim macəraların. S. Ə. Ş.. Dildən dilə düşmək (gəzmək) – ağızlarda danışılmaq, yayılmaq, məşhurlaşmaq, dillərdə dastan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • DILD — diffuse infiltrative lung disease; diffuse interstitial lung disease …   Medical dictionary

  • DILD — • diffuse infiltrative lung disease; • diffuse interstitial lung disease …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • can-dildən — z. Ürəkdən, səmimiyyətlə, məmnuniyyətlə, böyük həvəslə, vicdanla, sədaqətlə. Can dillə işləmək. – <Əliqulu:> Ümidvaram ki, can dillə qulluq edib, əmrinizi yerinə yetirərəm. S. S. A.. Onun xasiyyətinə «əhsən» deyib, can dillə işi qurtarmağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Reve lucide — Rêve lucide Un rêve lucide est un rêve qui se distingue par le fait que le rêveur a conscience d être en train de rêver. L’utilisation de l’adjectif « lucide » en tant que synonyme de « conscient » a été introduite en 1867 par …   Wikipédia en Français

  • Rêve conscient — Rêve lucide Un rêve lucide est un rêve qui se distingue par le fait que le rêveur a conscience d être en train de rêver. L’utilisation de l’adjectif « lucide » en tant que synonyme de « conscient » a été introduite en 1867 par …   Wikipédia en Français

  • Rêve lucide — Un rêve lucide est un rêve qui se distingue par le fait que le rêveur a conscience d être en train de rêver. L’utilisation de l’adjectif « lucide » en tant que synonyme de « conscient » a été introduite en 1867 par l écrivain …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”